Vouchery

 

 

W naszym salonie macie Państwo możliwość zakupienia voucherów podarunkowych na dowolnie wybrany zabieg lub zabiegi.

Voucher można odebrać osobiście w salonie. Możemy również wysłać go pod wskazany adres.

Wystarczy skontaktować się za nami i ustalić szczegóły (numery telefonów oraz email w zakładce „Kontakt”).

 

REGULAMIN VOUCHERÓW w THE COLOURS BEAUTY STUDIO

§1
ZASADY OGÓLNE

 1. Voucher uprawnia do skorzystania z oferty zabiegowej w placówkach The Colours Beauty Studio.
 2. Vouchery są ewidencjonowane przez recepcję The Colours Beauty Studio.
 3. Nabywcą jest każda osoba pełnoletnia lub osoba prawna  i akceptująca postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Osoba Obdarowana jest uprawniona korzystania z Vouchera na obowiązujących  zasadach zgodnych z niniejszym Regulaminem
 5. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę
 6. Voucher może być realizowany wyłącznie w placówkach The Colours Beauty Studio.
 7. Przy realizacji Vouchera Osobie Obdarowanej nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymanego towaru lub usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
 8. Osoba Obdarowana zobowiązana jest do zapłaty różnicy w cenie, jeśli wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości wskazanej na Voucherze.
 9. Wykorzystanie vouchera może być jednorazowe, lub kilkukrotne, w zależności od jego wartości.
 10. Nabywca wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 11. The Colours Beauty Studio zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Voucherów.
 12. Vouchery nie łączą się z innymi promocjami w The Colours Beauty Studio.
 13. Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości oraz błędy w treści Vouchera należy zgłosić na  adres email: rezerwacje@thecolours w ciągu tygodnia od zakupu Vouchera przez Nabywcę.

§2
WAŻNOŚĆ VOUCHERA

 1. Voucher jest ważny 2 miesiące od daty otrzymania.
 2. Data ważności Voucherów nie ulega przedłużeniu.
 3. The Colours Beauty Studio nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Osobie Obdarowanej.
 4. The Colours Beauty Studio ma prawo odmówić realizacji vouchera w określonych niżej przypadkach:
  a) Upłynął termin ważności Vouchera.
  b) Uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych
  na Voucherze.
  c) Kolejnej wizyty Osoby Obdarowanej w sytuacji kiedy Osoba Obdarowana wcześniej nie pojawiła się na umówionej wizycie i jednocześnie nie odwołała tej wizyty.