Regulamin Salonu

REGULAMIN SALONU „THE COLOURS”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin dotyczy salonu kosmetycznego „The Colours Beauty Studio” z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 29A lok.1, posiadającego stronę www.thecolours.pl, nazywanego poniżej Salon The Colours lub Salon.
 • Godziny otwarcia Salonu The Colours:
  – od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00
  – w sobotę od 9.00 do 17.00.
  Salon The Colours jest zamknięty w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy. Salon The Colours zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia czasu otwarcia.
  Istnieje możliwość dopasowania godziny wizyty na życzenie Klienta.
 • Salon The Colours Wilcza oferuje kompleksowe usługi manicure i pedicure, masaże, zabiegi kosmetyczne na twarz i ciało, aparaturowe zabiegi na ciało oraz usługi wizażu i doradztwa wizerunku.
 • Ponadto w salonie Klienci mają możliwość zakupu kosmetyków, zaproszeń upominkowych, pakietów zabiegowych, voucherów i bonów.
 • Realizacja usługi w Salonie The Colours poprzedzona musi być wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji usługi oraz  złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salon oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki (patrz też rozdział DANE OSOBOWE – punkty 28-30).

REZERWACJE

 • Rezerwacja na wizytę może być dokonana online (za pośrednictwem strony www lub poprzez aplikację booksy.com) lub telefonicznie pod numerami podanymi w zakładce Kontakt.
 • Rezerwację uważa się za dokonaną jedynie w przypadku potwierdzenia jej drogą e-mail, za pomocą sms lub telefonicznie w rozmowie z pracownikiem Salonu The Colours.
 • Klienci proszeni są o punktualne przybycie na umówiony zabieg.
 • W przypadku spóźnienia Klienta Salon The Colours zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu świadczenia usługi, a w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut do anulowania rezerwacji.
 • W przypadku opóźnienia zabiegu leżącego po stronie pracownika Salonu, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.
 • Salon zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym Klienci zostaną wcześniej poinformowani. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika Salonu sytuacji, istnieje możliwość odwołania lub zmiany terminu w możliwie najkrótszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach Klienci będą informowani o zmianie terminu zabiegu co najmniej 24 godziny przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu zabiegu Klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie, wolny termin na zabieg.

CENNIK I PŁATNOŚCI

 • Ceny usług w Salonie The Colours podane są w cenniku dostępnym w salonie i na oraz stronie www.thecolours.pl 
  – oraz w aplikacji booksy.com (thecoloursnowogrodzka.booksy.com i thecolourswilcza.booksy.com)
 • Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego i Salon The Colours zastrzega sobie prawo do ich zmiany.
 • Promocje i rabaty oferowane Klientom Salonu The Colours nie łączą się.
 • Za usługi świadczone w salonie The Colours, Klienci mogą dokonywać płatności gotówką lub kartą płatniczą.

PRZEDPŁATY

 • Salon The Colours Beauty Studio pobiera przedpłaty w formie zadatku za niektóre zabiegi kosmetyczne.
 • Zadatek jest pobierany automatycznie w aplikacji Booksy przy rezerwacji zabiegu.
 • Kwota zadatku wynosi od 10 do 20% ceny podstawowej zabiegu.
 • W przypadku nieprzyjścia na zabieg bez odwołania go minimum 24h (1 dzień) przed planowaną wizytą zadatek przepada – jest to rekompensata za zarezerwowany czas, który w przypadku braku wcześniejszego odwołania nie zostaje wykorzystany przez żadnego klienta.
 • Zarezerwowany termin można odstąpić komuś ze swoich znajomych lub rodziny – dana osoba przychodzi w dniu i godzinie zaplanowanej wizyty, a my zaproponujemy zabieg dopasowany do potrzeb oraz zarezerwowanego przez państwa czasu. Jeśli zabieg się nie odbędzie, zadatek przepada z racji nie skorzystania z usługi, a zarezerwowania miejsca.
 • W przypadku odwołania zabiegu minimum 24h przed planowanym terminem jej odbycia: należy ustalić kolejny termin wizyty dla siebie lub kogoś z bliskich, a zadatek zostanie przeniesiony na ten kolejny termin.

ZABIEGI W SALONIE

 • Do zabiegów w Salonie The Colours wykorzystuje się sterylne i jednorazowe: pilniczki, rękawiczki, ręczniki, waciki, ligninę, gaziki, serwety. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji oraz sterylizacji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku z użyciem autoklawu klasy medycznej B. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.
 • Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 • Każdy Klient, który ma mieć wykonany zabieg kosmetyczny musi zostać zaznajomiony z przeciwwskazaniami i ewentualnie wskazaniami do danego zabiegu.
 • Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego.
 • Klienci zobowiązani są poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 • W razie wątpliwości, co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu – pracownik ma prawo odmówić jego wykonania.
 • W salonie używa się preparatów do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA RZECZY KLIENTA

 • Klient odpowiada za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione w Salonie The Colours. Pracownicy salonu nie odpowiadają za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione przez Klienta.

ODMOWA WYKONANIA ZABIEGU

 • Pracownik ma prawo odmówić wykonania zabiegu w trzech sytuacjach:
  a. gdy występują przeciwwskazania do wykonania zabiegu, omówione we wcześniejszych punktach regulaminu
  b. gdy przewidywany czas zakończenia zabiegu wykracza poza wskazane terminy otwarcia salonu
  c. gdy Klient zachowuje się w sposób uznawany powszechnie za niekulturalny lub wulgarny zarówno w stosunku do pracowników, jak i obecnych w salonie innych Klientów

REKLAMACJE

 • Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować na adres podany w zakładce Kontakt na stronie www.thecolours.pl, osobiście w salonie lub telefonicznie.
 • Wszystkie reklamacje są rozpatrywane na bieżąco. Maksymalny termin na rozpatrzenie reklamacji to 3 dni robocze od otrzymania przez Salon zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

DANE OSOBOWE

 • Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika strony jest Craftsmen Sp. z o.o. siedzibą w Bliznem Łaszczyńskiego, ul. Zielna 42, prowadzącego działalność pod nazwą The Colours Beauty Studio.
 • Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika (formularz zgody  w zakładce Kontakt) lub na podstawie pisemnej zgody udzielonej w Salonach The Colours Beauty Studio zgodnie z zasadami określonymi w RODO (Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).
 • Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Administratora opisane są w polityce prywatności zamieszczonej na stronie www.thecolours.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klient korzystając z usług Salonu jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 • Każdy Klient maja prawo do wglądu do regulaminu i do cennika usług.
 • Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. Klientów i Salonu The Colours.
 • Salon The Colours zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego.